English

Français

forsidebilde

"Hennes arbeidsform er intens og ekspressiv, en energi hun går opp i og forsvinner inn i.
Her er det uttrykk og temperament, lekenhet og følsomheten som styrer.
Det intellektuelle er trukket tilbake til fordel for den fysiske og emosjonelle kraften."
-Eva Kurseth Imer-